Om Talent Nord

Fire principper

• Vi arbejder med strategien i vores organisation og de opgaver, der derudaf er vurderet som afgørende.
• Vi udvælger og udvikler talenter, der har evnerne og potentialerne til at understøtte løsningen af opgaverne, på et højt niveau.
• En af de kontekster der er vigtige for udfoldelse af ledertalent er mesterlærer i hverdagen. At tage opgaver af nærmeste leders bord. Det betyder, at talenters udvikling primært skal foregå der, hvor de i forvejen befinder sig, og hvor resultaterne skal vise sig – i en reflekteret praksis, tæt på medarbejderne, borgere og brugere, virksomheder m.fl.
• Vi både løfter talenterne på de områder, hvor de i dag ikke er stærke nok, samtidig med at deres topniveau løftes yderligere
• Nyere forskning peger på at de iboende og medfødte gener mm. spiller en meget mindre rolle i talenter end vi tidligere troede. Vi er derfor optaget af at bygge et program, der primært tager udgangspunkt i de relationer, hvor talentet vokser og de kontekster/miljøer, hvori talentet udfolder sig og lærer.
• De udvalgte talenters ledere indgår aktivt i talentudviklingen, og forventes også at udvikle egen ledelsespraksis. Endvidere arbejdes der systematisk og fokuseret med talentudvikling både horisontalt og vertikalt.

Seks lederkompetencer

Deltagerne opøver kompetencer i, at omsætte politiske beslutninger til klare strategiske mål for udvikling og drift i forhold til kerneopgaven og til at sætte retning for egen organisation
– der er fokus på deltagernes evne til at følge op, evaluere og korrigere i forhold til strategien.
Deltagerne trænes i at udvikle talentmiljøer, hvor kerneopgaven og medarbejdernes kompetencer balanceres, så opgaverne løses på højt fagligt niveau og skaber høj social kapital
– der er fokus på deltagernes evne og vilje at spotte, udvikle og fastholde medarbejdere
Deltagerne opnår viden om organisering og igangsætning af nye samarbejdsformer med ressourcer, som lederen ikke nødvendigvis har formel ledelse over
– der er fokus på deltagernes evne til projektledelse.
Deltagerne lærer at bryde normer og se fremtiden, håndtere paradokser der kalder på innovative løsninger, og bevidst opsøge inspiration fra andre fagligheder og sektorer
– der er fokus på deltagernes risikovilje, evne til at eksperimentere og investere i innovative løsninger, der skaber merværdi.
Deltagerne opøver kompetencer i at oversætte kommunikation i forhold til relationer og kontekster, samskabe kommunikation med de rette aktører uden at kende de rette svar og mestre ekstern kommunikation, herunder mediekontakt
– der er fokus på deltagernes evne til at kommunikere og formidle budskaber på alle niveauer
Deltagerne opnår kompetencer i at lede gennem processer i løsning af opgaver, der kan gå på tværs af den offentlige, private og frivillige sektor, herunder at drive med kerneopgaverne i tæt samspil og på en inddragende måde i samspillet med brugere og borgere
– der er fokus på deltagernes evne til at lede gennem processer og imellem definerede organisatoriske skel.