• Talent Nord fremtidssikrer opgaveløsningen og gør ledertalenter klar til nye udfordringer

  • Talent Nord muliggør et langt mere strategisk og målrettet arbejde med ledertalentudvikling

  • Talent Nord er katalysator for organisatorisk forandring og robusthed

  • Talent Nord er for ledere, der vil endnu mere ledelse fremover

Et nyt nordjysk samarbejde

Talent Nord er et nordjysk samarbejde mellem ni kommuner og regionen, der muliggør et langt mere strategisk og målrettet arbejde med ledertalentudvikling – netop fordi der er tale om en fælles indsats. Programmet samler ressourcerne og danner gunstige betingelser for synergi og vidensdeling.

Målgruppe og varighed

Målgruppen for Talent Nord er ”ledere af medarbejdere” og ”ledere af ledere”, der allerede er ansat i en af de deltagende kommuner og regionen.
Programmet gennemføres med et antal læringsgange hen over et år, og veksler mellem holdundervisning og mesterlære i egen organisation, hvor hvert talent får tilknyttet mentorer.

Fire principper

Talent Nord programmet skal også være katalysator for organisatorisk forandring og robusthed samt bane vejen for en organisationskultur med et fokuseret blik på driftige talentmiljøer.

Det sker med afsæt i fire principper:
1. Talentudvikling handler om organisationsudvikling
2. Talentudvikling skal udfordre os på, hvad vi tror, vi er i stand til
3. Talentudvikling foregår i en reflekteret praksis
4. Talentudvikling foregår i et system

Noget for dig?

Er du vild med ledelse, stolt af at være leder og vil du endnu mere ledelse fremover? Er du parat til at ændre og udfordre din lederadfærd, og måden der bedrives ledelse på i din organisation? Har du leveret gode resultater i din organisation de seneste år? Har du nye og andre tilgange til det at drive offentlig virksomhed, som du brænder for at realisere?

Hvis du kan svare ja til ovenstående, er Talent Nord måske noget for dig. Kontakt din leder allerede i dag for en afklarende samtale, hvor I undersøger mulighederne nærmere.

Er du leder for en leder, der kan blive endnu bedre, så tag fat i vedkommende og fortæl om Talent Nord.

Seks lederkompetencer

Formålet med Talent Nord er at forløse det enorme potentiale, der er blandt ledere i offentlige organisationer i Nordjylland og derved fremtidssikre de kommunale opgaver til fordel for borgere, virksomheder og mange andre.
De fire principper understøttes af seks lederkompetencer, som skal ruste deltagerne i Talent Nord programmet til fremtidens opgaver.

De seks lederkompetencer:
1. Ledelse gennem kerneopgaven
2. Ledelse gennem netværk og samskabelse
3. Talentledelse
4. Ledelseskommunikation
5. Innovationsledelse
6. Ledelse gennem eksekvering og resultatskabelse

TALENTUDVIKLING FOREGÅR I ET SYSTEM

  • De udvalgte talenters ledere indgår aktivt i talentudviklingen, og forventes også at udvikle egen ledelsespraksis. Endvidere arbejdes der systematisk og fokuseret med talentudvikling både horisontalt og vertikalt.

TALENTUDVIKLING FOREGÅR I EN REFLEKTERET PRAKSIS

  • En af de kontekster der er vigtige for udfoldelse af ledertalent er mesterlærer i hverdagen. At tage opgaver af nærmeste leders bord. Det betyder, at talenters udvikling primært skal foregå der, hvor de i forvejen befinder sig, og hvor resultaterne skal vise sig – i en reflekteret praksis, tæt på medarbejderne, borgere og brugere, virksomheder m.fl.

TALENTUDVIKLING SKAL UDFORDRE OS PÅ, HVAD VI TROR, VI ER I STAND TIL

  • Vi både løfter talenterne på de områder, hvor de i dag ikke er stærke nok, samtidig med at deres topniveau løftes yderligere
  • Nyere forskning peger på at de iboende og medfødte gener mm. spiller en meget mindre rolle i talenter end vi tidligere troede. Vi er derfor optaget af at bygge et program, der primært tager udgangspunkt i de relationer, hvor talentet vokser og de kontekster/miljøer, hvori talentet udfolder sig og lærer.

TALENTUDVIKLING HANDLER OM ORGANISATIONSUDVIKLING

  • Vi arbejder med strategien i vores organisation og de opgaver, der derudaf er vurderet som afgørende.
  • Vi udvælger og udvikler talenter, der har evnerne og potentialerne til at understøtte løsningen af opgaverne, på et højt niveau.

LEDELSE GENNEM NETVÆRK OG SAMSKABELSE

Deltagerne opnår kompetencer i at lede gennem processer i løsning af opgaver, der kan gå på tværs af den offentlige, private og frivillige sektor, herunder at drive med kerneopgaverne i tæt samspil og på en inddragende måde i samspillet med brugere og borgere – der er fokus på deltagernes evne til at lede gennem processer og imellem definerede organisatoriske skel.

LEDELSE GENNEM EKSEKVERING OG RESULTATSKABELSE

Deltagerne opnår viden om organisering og igangsætning af nye samarbejdsformer med ressourcer, som lederen ikke nødvendigvis har formel ledelse over – der er fokus på deltagernes evne til projektledelse.

LEDELSESKOMMUNIKATION

Deltagerne opøver kompetencer i at oversætte kommunikation i forhold til relationer og kontekster, samskabe kommunikation med de rette aktører uden at kende de rette svar og mestre ekstern kommunikation, herunder mediekontakt – der er fokus på deltagernes evne til at kommunikere og formidle budskaber på alle niveauer

TALENTLEDELSE

Deltagerne trænes i at udvikle talentmiljøer, hvor kerneopgaven og medarbejdernes kompetencer balanceres, så opgaverne løses på højt fagligt niveau og skaber høj social kapital – der er fokus på deltagernes evne og vilje at spotte, udvikle og fastholde medarbejdere

INNOVATIONSLEDELSE

Deltagerne lærer at bryde normer og se fremtiden, håndtere paradokser der kalder på innovative løsninger, og bevidst opsøge inspiration fra andre fagligheder og sektorer – der er fokus på deltagernes risikovilje, evne til at eksperimentere og investere i innovative løsninger, der skaber merværdi.

LEDELSE GENNEM KERNEOPGAVEN

Deltagerne opøver kompetencer i, at omsætte politiske beslutninger til klare strategiske mål for udvikling og drift i forhold til kerneopgaven og til at sætte retning for egen organisation – der er fokus på deltagernes evne til at følge op, evaluere og korrigere i forhold til strategien.