Kom godt i gang

Se og hør mere om Talent Nord

Highlights fra evalueringen af hold 2

  • Det er den bedste lederuddannelse jeg har været på! Dét at netop tiden og den praksisnære tilgang er løftet op på et strategisk niveau, har virket på mig”.
  • ”Tilfredsheden med og muligheden for at styrke netværket på tværs af kommunerne i Nordjylland”
  • ”Det har været et rigtig godt og brugbart forløb, med meget professionelle oplægsholdere”

81,3% mener, at de i høj eller nogen grad har arbejdet med strategisk vigtige udfordringer under forløbet.

71,9% svarer, at Talent Nord i høj eller nogen grad har styrket deltagernes kompetencer til at løfte sin praksis til næste ledelsesniveau.